content image

Referenties

De referentielijst van door ons uitgevoerde tegelwerken is uitgebreid. Zowel van utiliteitsbouw, renovatiewerken, verbouw en bijzondere particuliere opdrachten.

• Wij zijn in alle markten ervaren.

• Voor particulieren, alsmede rijksgebouwendienst, provincie, gemeente, woningstichtingen, aannemers.

• Onze tegelwerken worden onder garantie uitgevoerd. Op tegelwerk buiten kunnen wij, vanwege weersinvloeden, geen garantie geven.

• Wij zijn erkend als tegel en natuursteen verwerkend bedrijf door S.G.A.T.: Stichting Gespecialiseerde Aannemers van Tegelwerken.